Onze tarieven

De vermelde prijs is indicatief en wordt aangepast volgens de kenmerken van het gebouw.

Appartementsgebouwen

Aantal appartementen Tarief excl. BTW
Minder dan 10 units (totaal) 229,14 €
Vanaf 11 units (per unit) 22,91 €
Vanaf 100 units (per unit) 20,22 €


Parkings (bij appartementsgebouw)

Aantal garages in appartementsgebouw Tarief excl. BTW
Minder dan 10 units (totaal) 33,70 €
Vanaf 11 units (per unit) 2,97 €
Vanaf 100 units (per unit) 2,56 €


Parkings (zonder appartementsgebouw)

Aantal garages losstaand Tarief excl. BTW
Minder dan 25 units (totaal) 202,18 €
Vanaf 26 units (per unit) 8,09 €
Vanaf 50 units (per unit) 7,41 €

OPMERKINGEN (inbegrepen in de prijs)

Administratief:

 • Algemene vergadering en 2 vergadering met de beheerraad

Technisch:

 • Opvragen en analyseren van bestekken
 • Regelmatig bezoek van het gebouw
 • Controle van onderhoudscontracten

Financieel:

 • Opmaken van budget en afrekeningen
 • Boekhouding


Bijkomende beheerstaken

Aanvullende opdrachten (excl btw)

Deze taken omvatten werkzaamheden die krachtens de wet en de statuten tot het domein van de syndicus behoren, maar waarvoor hij gerechtigd is om een aanvullend ereloon te vragen omdat deze:

 • zich slechts occasioneel voordoen (catastrofes, geschillen, rampen, grote werkzaamheden, enz.);
 • zich slechts onregelmatig voordoen (extra vergaderingen, enz.);
 • zich slechts wegens een beslissing van een van de mede-eigenaars voordoen (mutaties, inningen, geschillen, enz.);
 • niet te voorzien zijn.

Het betreft met name, zonder dat deze lijst beperkend is, tarieven excl. BTW:

 • de werkzaamheden voortvloeiend uit de verplichting van artikel 577-11 § 1 B.W. (100,00 €);
 • de werkzaamheden voortvloeiend uit de verplichting van artikel 577-11 § 2 B.W. (135,00 €);
 • kostenverdeling tussen verhuurder en huurder (120,00 €)
 • Administratieve kosten:
  • kopij (per blad) van een factuur, staat of afrekening (1,00 €);
  • Opmaken brief (per blad) formaat DIN A4 (25,00 €);
  • Rappel bij laattijdige betaling (10,00 €);
  • Opsturen verslag AV of afrekening naar eigenaar (25,00 €);
  • Postzegels ten laste van de VME
 • het organiseren van een buitengewone algemene vergadering of een tweede zitting van de algemene vergadering (200,00 €);
 • Toegang online portaal per gebruiker (0,80 € / maand);

Volgende punten zijn volgens uurtarief:

 • fysiek en intellectueel werk in het gebouw (volgens uurtarief);
 • het organiseren van een algemene vergadering van een gedeelte van de mede-eigendom dat geen aparte rechtspersoonlijkheid heeft;
 • het organiseren van algemene vergaderingen en vergaderingen voor de raad van mede-eigendom buiten de vergaderingen waarin de onderhavige overeenkomst voorziet;
 • de voorbereiding en het beheer van geschillendossiers die aan een advocaat moeten worden voorgelegd;
 • het beheer van schadegevallen voor de verzekering;
 • bijstand en/of diensten van boekhoudkundige, juridische of fiscale aard voor alle eenmalige dossiers: rapporten, formaliteiten, verklaringen, briefwisseling, enz.;
 • de vertegenwoordiging van de mede-eigendom, in de hoedanigheid van bouwheer, bij het uitvoeren van grote werkzaamheden;
 • nieuw gebouw: tussenkomsten, adviezen en aanwezigheid bij de procedures van voorlopige en definitieve oplevering;
 • het verwerken van de mutatie van een kavel;
 • alle diensten die noodzakelijk zijn voor het overnemen en openen van de boekhouding van het gebouw in de mate waarin de ontvangen elementen niet conform zouden zijn aan artikel 577 8, § 4, 9°B.W.;
 • het opmaken van een bestek voor wat betreft de opdrachten en contracten waarbij mededinging verplicht is;
 • voorbereiding, opmaak, verdeling en afhandeling van de gecoördineerde akte en het reglement interne orde;
 • registratie in de kruispuntbank;
 • kosten voor het opnemen van de tellers en het verdelen van het privé-verbruik;
 • kleine werkzaamheden in de gebouwen (bv. vervangen lampen, cilinders, enz.);
 • vergoedingen voor externe professionals
 • vertalingen
 • het zoeken en aanwerven van nieuwe personeelsleden wanneer er een vacature is (vb. conciërge);
 • diensten die het gevolg zijn van de inwerkingtreding van nieuwe regelgeving;

Uurvergoeding: minuten ter plaatse (minimum 15 minuten)
- Tijdens kantooruren 65,00 €
- Buiten kantooruren 90,00 €
- Op zondag en 's nachts (van 20 tot 8u) 130,00 €

Te koop / te huurReferentiesSyndicBeheer .be bvba

Twaalfkameren 3
B-9000 Gent
Tel.: 09/324.82.42
Fax.: 09/324.85.83
Email: info@syndicbeheer.be

BE 0889.631.936
Zaakvoerder: G. Ortegat

BIV 502656  

erkend vastgoedmakelaar - België

Design & CMS by Deltacom